Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
A Nemzeti Ünnep alkalmából a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola március 14-én 12:00-kor kezdődő ünnepi műsorát követően a “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” emléktáblájánál koszorút helyez el Horányi Ottilia karnagy és a Primavera Kórus énekesei Pelikán Udvar, Székesfehérvár, Kossuth utca 15.
vezényel: Selmeczi György
HÚSVÉTI HANGVERSENY
2018. április 5. csütörtök 19.30 óra Szent Sebestyén templom Székesfehérvár, Felsőváros
műsor: Selmeczi György: Alba Felix Vajda János: Magnificat
közreműködik: Jónás Krisztina szoprán Primavera Kórus (karigazgató: Horányi Ottilia) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Alba Regia Szimfonikus Zenekar
2018. május 11. péntek 14:00 Hiemer-ház, Székesfehérvár A Primavera Kórus közreműködése a VIGYÁZÓ KÉZ Gyermekvédelmi Egyesület által támogatott, saját család nélkül nevelkedő fiatalokból álló három ifjú pár közös esküvőjén A rendezvényt az Egyesület szervezi Janóné Ildikó egyesületi elnök vezetésével, dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár MJV polgármestere támogatásával és anyakönyvvezetői közreműködésével. szoprán szóló: Vadászy Barbara, zongora: Szarka Andrea vezényel: Horányi Ottilia
„MINT A SZARVAS - VÁGYAINK ÉGEN ÉS FÖLDÖN - A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2018. június 10. vasárnap 17.00 óra a ****Hotel Magyar Király kupolatermében Székesfehérvár, Fő u. 10.
vezényel: Horányi Ottilia
szoprán: Vadászy Barbara klarinét György Roland zongora: Szarka Andrea
A hangversenyt támogatja a ****HOTEL MAGYAR KIRÁLY
    2. rész Szokolay Sándor: Ima rontás ellen Karai József: Csodálkozás Petrovics Emil: Játszik a szél Farkas Ferenc: Rózsa madrigál Pászti Miklós: Csángó-magyar szerelmi dalok Bárdos Lajos: Csillagvirág
Műsor:     1. rész Mendelssohn: Der 42. Psalm Baermann, C.: Adagio (Etude No. 24)    Donizetti, G.: Concertino in B II. György Roland - klarinét
szólisták: Kolonits Klára - szoprán Megyesi Schwartz Lúcia - alt Brickner Szabolcs - tenor Rezsnyák Róbert - basszus vezényel: Ács János
A SALZBURGI MISE” HARMONIA ALBENSIS
2018. július 26. csütörtök 19.30 óra Szent Sebestyén templom Székesfehérvár, Felsőváros
műsor: W. A. Mozart: Koronázási mise W. A. Mozart: Exultate, jubilate
közreműködik: Primavera Kórus (karigazgató: Horányi Ottilia) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Alba Regia Szimfonikus Zenekar
vezényel: Ács János
MUSICA SACRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
2018. augusztus 12. vasárnap 21.00 óra /esőnap: augusztus 13./
ROSSINI Petite Messe Solennelle
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus /Horányi Ottilia/ Alba Regia Vegyeskar /Kneifel Imre/ Ars Musica Vegyeskar /Szabó Adrienn/ Budapesti Lantos Kórus /Gerenday Ágnes/ Magyar Rádió Énekkara énekesei /Sárosi Károly/ Kaposvári Vikár Béla Kórus /Jerszli Judit/ Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus /Pál Csilla/
szólisták: Sarah Tisba - szoprán Chiara Tirotta - mezzo Luciano Ganci - tenor Filippo Polinelli - bariton
II. András, magyar király: Sághy Tamás Árpád-házi Szent Erzsébet: Osváth Judit Meráni János koronázó érsek: Körtvélyessy Zsolt Meráni Gertrúd, II. András 1. felesége: Varga Izabella Zsófia grófné, Türingiai Lajos anyja: Závodszky Noémi Narrátor: Mihályi Győző Türingiai Lajos tartománygróf, Erzsébet férje: Fehérvári Péter Béla herceg, II. András fia: Babinchak Atanáz Imre, magyar király: Kricsár Kamill Constancia, Imre magyar király felesége: Varga Lili Assisi (Szent) Ferenc: Kuna Károly Kalenda, veszprémi püspök: Strasszer Domonkos Boleszló, váci püspök: Körmendi Kristóf Töre Fia Péter: Fehér László Kacsics Nembéli Simon: Kurucz Dániel Kacsics Nembéli Mihály: Hajdu Péter Túlélő keresztes: Kricsár Kamill Estei Beatrix, II. András 2. felesége: Ballér Bianka
KÖZREMŰKÖDÉS A 2018. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY - 2018.08.18-19. (esőnap:2018.08.21.)
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK II. ANDRÁS Csillaghullásban álmodó
Zeneszerző: Szirtes Edina Mókus Díszlettervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida  Dramaturg, forgatókönyvíró: Matuz János  Súgó: Weil Szilvia Ügyelő: Kalmár Johanna Koreográfus: Horváth Csaba; Rendezőasszisztens: Németh Mariann és Kerekes Áron  Rendező és forgatókönyvíró: Szikora János
További közreműködők: Szirtes Edina Mókus és Zenekara Táncosok Rákóczi Szövetséggel közös szervezésben határon túli magyar fiatalok Kórus: Bódi Réka, Mihály György, Auth Ágnes tanítványai, a Primavera Kórus és a MusiColore énekegyüttes énekesei - karigazgató: Mihály György
ARS SACRA Kulturális Örökség Napjai - Nyitott Templomok Napja „Tekints az égre, és lásd meg!” a Primavera Kórus koncertje
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
műsor: Daróci Bárdos Tamás: Felvirradt az Isten napja Halmos László: Minden földek Mozart, W. A.: Ave verum Arcadelt, J.: Ave Maria Donizetti, G.: Ave Maria Liszt Ferenc: Ave Maria Rachmanyinov, Sz.: Богородице Дево Orbán György: Ave Maria Franck, C.: Panis angelicus Mendelssohn Bartholdy, F.: Der 42. Psalm Szokolay Sándor: Ima rontás ellen Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma
2018. szeptember 23. vasárnap 16:30 óra  Isztimér, Szent Anna Templom
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
programfüzet
vezényel: Medveczky Ádám Liszt- és Kossuth-díjas karmester
KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK - SZÉKESFEHÉRVÁR ÜNNEPI HANGVERSENY
2018. szeptember 08. szombat 20.00 óra Városház tér, Székesfehérvár /esőhelyszín: Felsővárosi Szent Sebestyén templom/
VERDI Requiem
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus /Horányi Ottilia/ Alba Regia Vegyeskar /Kneifel Imre/ Ars Musica Vegyeskar /Szabó Adrienn/ Budapesti Lantos Kórus /Gerenday Ágnes/
szólisták: Sümegi Eszter - szoprán Gál Erika - alt Kovácsházi István - tenor Gábor Géza - basszus
programfüzet
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2018. október 1. hétfő 18.00 óra Alba Regia Sportcsarnok Sportcentrum Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar - vezényel Dubóczky Gergely, Arasinda Együttes, Tilinkó Zenekar, Alba Regia Táncegyüttes, Alba Regia Vegyeskar, Ars Musica Kórus, Bástya Kórus, Primavera Kórus, Vox Mirabilis Kamarakórus, iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai
További információ: Alba Regia Szimfonikus Zenekar
A PRIMAVERA KÓRUS VAJDASÁGI FELLÉPÉSEI 2018. október 20-21-22.
Szabadka, Avilai Szent Teréz bazilika A szabadkai Pro Musica Kamarakórus és a székesfehérvári Primavera Kórus koncertje házigazda: Pro Musica Kamarakórus és Tumbás Gabriella elnök szoprán szóló: Vadászy Barbara, zongora: Szarka Andrea vezényel: Csikós Krisztina és Horányi Ottilia
Kelebiai Apostolok küldetése templom Fellépés és közreműködés misén és a Márton Áron Közösségi Ház felszentelésén házigazda: Paskó Csaba, a Szabadkai Egyházmegye papja, a székesegyház káplánja és regens chori-ja, mesterszakács
Zenta, Lisieux-i Kis Szent Teréz templom XIX. Vajdasági Magyar Kórusok Találkozója házigazda: Cor Jesu Kamarakórus – Miklós Réka karnagy Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség – Sutus Áron elnök Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ – Hugyik Richárd igazgató
Közreműködik:
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2018. november 04. vasárnap 19:30 CISZTERCI TEMPLOM, SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR PRIMAVERA Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre VOX MIRABILIS Kamarakórus - karigazgató: Zemlényi Katica ARS MUSICA Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn
vezényel: JANOS ACS
Kertesi Ingrid Megyesi Schwartz Lúcia Szappanos Tibor Jekl László
- szoprán - alt - tenor - basszus
Gounod: Ave Maria Bizet: Agnus Dei Gounod: Requiem
SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2018. november 18. vasárnap 17:00 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István terem
Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre Arconic Köfém Nyugdíjas Férfikórus - karnagy: Mihály György Bányász Kórus, Várpalota - karnagy: Borbás Károly Bástya Kamarakórus - karnagy: Wágnerné Ughy Tünde Kodály Zoltán Leánykar - karnagy: Feke Mariann MusiColore Énekegyüttes - művészeti vezető: Radics Éva Primavera Kórus - karnagy: Horányi Ottilia Vox Mirabilis Kamarakórus - karnagy: Zemlényi Katica
MŰSOR
Közreműködik: Tóka Ágoston - orgona Varga Viktória - szoprán Bakos Kornélia - alt Balczó Péter - tenor Gradsach Zoltán - basszus
vezényel: Dubóczky Gergely
Műsor: Corelli: Karácsonyi concerto grosso Händel: F-dúr orgonaverseny No. 13. J. S. Bach: Magnificat
Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Vox Mirabilis Kamarkórus - karigazgató: Zemlényi Katica Alba Regia Szimfonikus Zenekar
KARÁCSONYI KONCERT 2018. december 21. péntek 19:30 Szent Imre templom Székesfehérvár
vezényel: Dubóczky Gergely
Műsor: Beethoven: IX. Szimfónia
Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Alba Regia Szimfonikus Zenekar
WINTER TOUR 2018 2018. december 14. és 16. 20:00 Gewandhaus, Großer Saal, Lipcse
fénykép és élő vetítés: Tobias Melle
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2018