© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Az Önkéntes Központ Alapítvány Idősek Barátai Programjának célja az időskori elmagányosodás elleni küzdelem. A program önkéntesei rendszeresen látogatnak elszigetelten élő idős embereket.
A koncertre a belépés ingyenes, az összegyűjtött adományokat időseknek szervezett kirándulások, programok költségeire fordítja majd az Alapítvány.
A PRIMAVERA KÓRUS JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE A FEHÉRVÁRCSURGÓI KÁROLYI KASTÉLYBAN 2019.03.02. szombat 16:00
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
A koncert a "Károlyi Gasztro Akadémia" esemény zárásaként kerül megrendezésre, a rendezvény során a francia-magyar gasztronómiát ismerhetik meg mélyebben a kulináris élmények iránt érdeklődők és szakmai résztvevők.
További információk és helyfoglalás: Károlyi József Alapítvány Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. Tel. 06 21 311 04 26, e-mail: info@karolyikastely.hu; web: www.karolyi.org.hu
Búcsúzunk a Primavera kórus kiváló basszus énekesétől, barátunktól, Cser Feritől.
“ÉVFORDULÓK KÓRUSMUZSIKÁJA: LEOPOLD MOZART 300 – BÁRDOS LAJOS 120” A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2019. május 26. vasárnap 17.00 óra ****Hotel Magyar Király kupolaterme Székesfehérvár, Fő u. 10.
vezényel: Horányi Ottilia
Műsor:       1. rész Leopold Mozart: Missa brevis C-dúr KV 115 Hérics Csenge – cselló Szarka Andrea – continuó Carl Stamitz: Darmstadt Concerto III. tétel György Roland – klarinét Vajda Zsuzsanna – zongora
          2. rész Bárdos Lajos: Adjunk hálát immár Karácsonyi bölcsődal Karácsonyi kírie Eli, eli!  /Deák-Bárdos György/ Surrexit Christus Örvendetes napunk támadt Libera me
    Elmúlt a tél Tűnődés  /Daróci Bárdos Tamás/ Kínai kánon Patkóéknál Tábortűznél Első népdalrapszódia
“ÉVFORDULÓK KÓRUSMUZSIKÁJA: LEOPOLD MOZART 300 – BÁRDOS LAJOS 120” A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2019. június 29. szombat 17.30 óra Zirci Ciszterci Apátsági Bazilika
vezényel: Horányi Ottilia
Műsor: 1. rész Leopold Mozart: Missa brevis C-dúr KV 115 Hérics Csenge – cselló Szarka Andrea – continuó 2. rész 300 esztendő kórusművei Vadászy Barbara - szoprán Szarka Andrea – zongora 3. rész Bárdos Lajos, Deák-Bárdos György és Daróci Bárdos Tamás művei
2019. június 11. kedd 17.00 óra Hermann László Zeneiskola Székesfehérvár, Városház tér 3. Énekes, zenész és zeneszerető barátokkal zenés főhajtás SOMORJAI FERENC (1923- 2009) zenetanár, karnagy emléktáblájánál
vezényel: Horányi Ottilia
2019. június 17. hétfő 15.00 óra Szent Gellért Hotel Székesfehérvár, Mátyás király körút 1.
Szívből gratulálunk Csutiné Schleer Erzsébetnek, Böbének, kiváló alt énekes társunknak.
Közreműködés a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által Csutiné Schleer Erzsébet részére adományozott 2018. évi Schmidl Ferenc Építészeti Díjról szóló tábla ünnepélyes avatóján
vezényel: Horányi Ottilia
2019. június 30. vasárnap 10.00 óra Pannonhalmi Bencés Apátsági Bazilika Közreműködés a szentmisén
vezényel: Horányi Ottilia
vezényel: Dubóczky Gergely
HARMONIA ALBENSIS LA PASSIONE”
2019. július 11. csütörtök 19.30 Felsővárosi Szent Sebestyén templom, Székesfehérvár
Haydn: 49. "La passione" szimfónia Schubert: Három dal    Nacht und Träume (Az éj, s az álmok)    Die Forelle (A pisztráng)    Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál) Schubert: G-dúr mise
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Vox Mirabilis Kamarkórus - karigazgató: Zemlényi Katica Ars Musica Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn
Boross Csilla Csapó József  Najbauer Lóránt
- szoprán - tenor - basszus
szólisták:
IV. Béla: Lábodi Ádám Laszkarisz Mária: Kubik Anna Batu Kán, II. Frigyes német-római császár: Sághy Tamás Narrátor: Mihályi Győző Árpád-házi Szent Margit: Varga Lili Róbert koronázó érsek, IX. Gergely pápa, II. Ottokár: Egyed Attila Első apáca, Anna hercegnő: Kerkay Rita Második apáca, Erzsébet hercegnő: Pálya Pompónia Harmadik apáca, Estei Beatrix királyné: Ballér Bianka Julianus barát, IX. Lajos francia király, Ugrin érsek: Fehérvári Péter V. István: Babinchak Atanáz Püspökök: Strasszer Domokos és Körmendi Kristóf Kis Béla: Benkő-Kovács Gergő Nádor: Fehér László Küldönc: Nagy Norbert
KÖZREMŰKÖDÉS A 2019. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY - 2019.08.17-19. (esőnap:2019.08.21.)
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK IV. BÉLA Az élet magja
Díszlettervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida Súgó: Weil Szilvia Ügyelő: Kalmár Johanna, Horváth Iza Zene: Szirtes Edina Mókus Koreográfus: Horváth Csaba Rendezőasszisztens: Németh Mariann   Rendező és forgatókönyvíró: Szikora János
További közreműködők: Szirtes Edina Mókus     és Zenekara Táncosok Rákóczi Szövetséggel     közös szervezésben     határon túli magyar fiatalok Kórus: a MusiColore énekegyüttes és a Primavera Kórus énekesei, karigazgató: Mihály György
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2019. október 1. kedd 18.00 óra Alba Regia Sportcsarnok Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar - vezényel Dubóczky Gergely, ARAMI Pulutyka csoport, Tilinkó Zenekar, Alba Regia Vegyeskar, Ars Musica Kórus, Primavera Kórus, Vox Mirabilis Kamarakórus, iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai
További információ: Alba Regia Szimfonikus Zenekar
SZENT ISTVÁN ORSZÁGA - BOLDOGASSZONY ORSZÁGA KÓRUSTALÁLKOZÓ 2019. október 5 - 6. szombat - vasárnap ÜNNEPI HANGVERSENY 2019. október 5. szombat 17:00 Szent Imre templom, Székesfehérvár, Városház tér 4. Az ünnepi koncertet követően TISZTELETADÁS Szent István nyughelyénél a Nemzeti Emlékhelyen a résztvevő kórusokkal és vendégeinkkel, fényfestés a Városház téren
A RENDEZVÉNY VÉDNÖKEI Spányi Antal megyéspüspök Brájer Éva Székesfehérvár MJV alpolgármestere Dr. Molnár Krisztián Fejér megye Közgyűlésének elnöke
A RENDEZVÉNY MEGHÍVÓJA
A belépés ingyenes. Adományokat elfogadunk a Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye javára.
A kórusok 2019. október 6-án, vasárnap Székesfehérvár templomaiban szentmiséken közreműködnek.    Szent Imre templom 9:00 - Dunaújvárosi Vegyeskar    Ciszterci temlom 9:00 - Pro Musica Női Kamarakórus    Szent Sebestyén templom 10:00 - Primavera Kórus
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2019. november 16. szombat 18:00 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István terem
Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre Arconic Köfém Nyugdíjas Férfikórus - karnagy: Mihály György Bástya Kamarakórus - karnagy: Wágnerné Ughy Tünde Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium Vegyeskara - karnagy: Mihály György MusiColore Énekegyüttes - művészeti vezető: Radics Éva Primavera Kórus - karnagy: Horányi Ottilia
MŰSOR
KARÁCSONYI ÖRÖMÉNEKLÉS A PRIMAVERA KÓRUSSAL
2019. december 13. péntek 17.00 óra Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.
A 120 éve született Bárdos Lajos karácsonyi feldolgozásai Magyar és más népek karácsonyi dalai vegyeskari feldolgozásban
vezényel: Horányi Ottilia
vezényel: Dubóczky Gergely
Műsor: Händel: Messiás
Közreműködik:  Varga Viktória – szoprán  Bakos Kornélia – alt  Komáromi Márton – tenor  Jekl László – basszus  Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre  Ars Oratoria Kamarakórus - karigazgató: Pad Zoltán  Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Szimfonikus Zenekar
KARÁCSONYI KONCERT 2019. december 20. péntek 19:30 Szent Imre templom Székesfehérvár
program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2019