© Minden jog fenntartva - Primavera Kórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ÜNNEPI HANGVERSENY államalapító Szent István királyunk szentté avatásának 940. évfordulója alkalmából 2023. május 29. pünkösd hétfő 19:00 Kőbányai Szent László templom 1102 Budapest, Szent László tér 25.
Vezényel: Csányi Valéria Somogyvári Ákos
Szólisták: Blaga Krisztina szoprán Pánczél Klaudia alt Ambrus Ákos basszus Kádár Szabolcs János tenor Koczka Tamás basszus
Közreműködik: István Király Operakórus (karigazgató: Somogyvári Ákos) Primavera Kórus - Székesfehérvár (karigazgató: Szarka Andrea) Duna Szimfonikus Zenekar (első karmester: Horváth Gábor)
vezényel: Záborszky Kálmán Dobszay Péter
Műsoron Stradella, J. S. Bach, Händel, Mendelssohn és Verdi művei, valamint Dobri Dániel: Lux aeterna - Horányi Ottilia emlékére című művének ősbemutatója  
Közreműködnek Horányi Ottilia pályatársai, barátai, tanítványai és kórusa
HORÁNYI OTTILIA EMLÉKKONCERT 2023. május 13. szombat 19 óra Szent István székesegyház Székesfehérvár, II. János Pál pápa tér
Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus (Szarka Andrea) Alba Regia Vegyeskar (Kneifel Imre)
A rendezvény védnökei: Spányi Antal megyéspüspök                                        Lehrner Zsolt alpolgármester
A belépés díjtalan. A koncerten adományokat gyűjtünk a Hermann László Zeneiskola és AMI régi értékes zongoráinak felújítására.
Boross Csilla  szoprán Csapó József  kontratenor Gábor Géza  basszus Gabrieli-Kiss József  tenor
Műsorvezető: Börcsök Olivér színművész
Ella István  orgonaművész Horváth-Kisrómay Áhim hegedűművész Kisrómay Andrea  zongora dr. Lakatos János  cselló
A hangverseny a Kőbányai Önkormányzat támogatásával jött létre
Műsor: Beethoven: István király - nyitány Erkel Ferenc: Magyar Cantate Erkel Ferenc: István király - opera-keresztmetszet
Ünnepi köszöntőt mond: D. Kovács Róbert polgármester és dr. Kovács Zoltán plébános
Narráció: Kassai István a MMA rendes tagja
Szólisták: Kővári Eszter Sára szoprán Kiss Edit alt Komáromi Márton tenor Lettner Zsolt basszus
Kőbányai Búcsú záró szentmiséje 2023. június 25. vasárnap 18:00 Kőbányai Szent László templom 1102 Budapest, Szent László tér 25.
W. A. MOZART C-dúr Koronázási mise Exsultate, Jubilate: Alleluja és zenekar kíséretes motetták, himnuszok
Közreműködik: DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR   Kőbányai Szent László Kórus Szent Alberik Kórus Székesfehérvári Primavera Kórus Krasznai Gáspár continuo
Vezényel: Somogyváry Ákos Safarek Krisztián
Alba Regia Szimfonikus Zenekar Alba Regia Vegyeskar, karnagy: Kneifel Imre Ars Musica Kamarakórus, karnagy: Szabó Adrienn Primavera Kórus, karnagy: Szarka Andrea
SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK ERKEL FERENC: BÁNK BÁN az opera hangversenyszerű előadása 2023. augusztus 20. vasárnap 20:00 óra Zichy-színpad
Bánk bán: Melinda: Gertrúd: Ottó: Biberach: Tiborc: Petúr bán: II. Endre király:
Fekete Attila Zemlényi Eszter Laczák Boglárka Tötös Roland Szélpál Szilveszter Réti Attila Rezsnyák Róbert Gábor Géza
Szereplők:
Közreműködik:
További információ:
Karmester: Dobszay Péter
Rendező: Szikora János
A Primavera Kórus részvétele a 2023. évi Székesfehérvári Civil Napon 3D zenei óriás puzzle az egész családnak zenei tematikájú játékok és feladványok minden korosztálynak
SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVIL NAP 2023. szeptember 16. szombat 9:00 - 15:00 Zichy liget Székesfehérvár
A civilek programja után 15 órától a Demográfiai Csúcs családi nap eseményeire várják a szervezők a látogatókat.
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2023. október 1. vasárnap 17:00 Alba Regia Sportcsarnok Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar - vezényel Dobszay Péter Székesfehérvári  Fúvószenekar Cserta Balázs jazz együttese Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium népizenekara Fóris Abigél - gordonka Vasvári Tamás - zongora Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre Ars Musica Kórus - karnagy: Szabó Adrienn Primavera Kórus - karnagy: Burján Orsolya iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai vendég: Balázs Árpád érdemes művész, Erkel- és Magyar Örökség-díjas zeneszerző
IX. SZÉKESFEHÉRVÁRI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2023. november 11. szombat 17:00 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István terem
Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre                                                       zongorán kísér: Vasvári Tamás
Arconic Köfém Férfikar - karnagy: Mihály György
Primavera Kórus - karnagy: Burján Orsolya                                          zongorán kísér: Szarka Andrea
MusiColore Énekegyüttes - művészeti vezető: Radics Éva
Vox Mirabilis Kamarakórus - karnagy: Zemlényi Katica
Primavera Kórus “Da pacem Domine” című műsora a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával karnagy: Burján Orsolya zongorán közreműködik: Szarka Andrea Vakler Lajos újságíróval, szerkesztő-riporterrel beszélgetés életéről, munkásságáról Dr. Elter Tamás tudományos szakújságíró mesél történelmi kutatásokról, afrikai barangolásokról, mélytengeri búvárkodásról, cápa-expedíciókról Dr. Szabó Lajos József hobby-festő különleges, életigenlő képi világát mutatja meg
VIKTÓRIA PÓDIUM “keddcsináló kultúrmix” 2023. december 5. kedd 18:00 Viktória Rehabilitációs Központ, Székesfehérvár, a Tüzér u. keleti vége
A rendezvény jótékonysági jellegű, a befolyt összeget a Viktória Rehabilitációs Alapítvány a Központ fenntartására fordítja. Javasolt adomány min. 2000 Ft/fő. A fröccshöz a szódát a rendezők biztosítják.
vezényel: Pad Zoltán Liszt-díjas karnagy
Műsor:
Közreműködik:  
KARÁCSONYI KONCERT 2023. december 18. hétfő 19:30 Ciszterci templom, Székesfehérvár, Fő u.
Locatelli: Karácsonyi concerto op. 1 Nr. 8 G. F. Händel: Salve Regina HWV 241 Telemann: D-dúr trombitaverseny TWV 51 Vivaldi: Magnificat RV 610 Dobri Dániel: Mennyből az angyal
Stefanik Márta – szoprán Tillai Csilla – szoprán Turnay Viola – alt Ress Tamás – tenor Ottmár Dávid – trombita Alba Regia Szimfonikus Zenekar Alba Regia Vegyeskar karnagy – Kneifel Imre Ars Musica Kórus – karnagy: Szabó Adrienn Primavera Kórus – karnagy: Burján Orsolya
program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2023