© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
KARNAGYUNK HORÁNYI OTTILIA Kórusunk   alapító   karnagya   és   művészeti   vezetője,   Székesfehérvár   zenei életének   egyik   meghatározó   alakja,   Horányi   Ottilia,   aki   a   Zeneakadémián Vásárhelyi    Zoltán    tanítványaként    szerzett    énektanári    és    karvezetői diplomát.   Tanulmányai   befejezése   után   először   az   Ének-zenei   Általános Iskolában,   majd   a   Vasvári   Pál   Gimnáziumban   tanított,   később   a   Hermann László     Zeneiskola     és     Zeneművészeti     Szakközépiskola     tanára,     a szakközépiskola vegyeskarának karnagya volt. Tevékenységéért több elismerésben is részesült:
1980-ban Székesfehérvárért emlékérmet,         
1981-ben Kiváló Pedagógus kitüntetést kapott.     
1983 óta tagja a Magyar Kodály Társaságnak.   
2002-ben Székesfehérvárért díj kitüntetettje.     
2004-ben Fricsay Richard díj kitüntetettje.     
2012-ben Székesfehérvár MJV Önkormányzatától Pro Civitate Emlékérmet kapott.   
1978-ban Szocialista Kultúráért kitüntetést,