© Minden jog fenntartva - Primavera Kórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
KARNAGYUNK BURJÁN ORSOLYA 2023   szeptemberétől   Burján   Orsolya   vette   át   a   karnagyi   feladatot,   és máris   remek   fellépésekkel   mutatkozott   be   a   tapasztalt   énekesgárdával.   A több   zenei   diplomával   is   rendelkező   karnagy   (ELTE,   Conservatorium   van Amsterdam,   Codarts,   Conservatorium   van   Rotterdam)   szerteágazó   zenei tapasztalatokat    szerezve    elhivatottan    folytatja    a    karnagyi    munkát. Sikerrel    vezette    többek    között    a    Musculus    Vocalis    Énekegyüttest,    az Amszterdami     Magyar     Kórust,     a     szintén     amszterdamban     működő Ijlanderkoor-t    és    az    Arti    Vocaal    operakórust,    jelenleg    is    vezeti    a Primavera   Kórus   mellett   a   budapesti   Soundflowrs   kamarakórust   és   a székesfehérvári   Sing   for   joy   kamarakórust   is.   Hangképzést   és   angolt   tanít felnőttképzésben,   színész   szakirányon   a   budapesti   Nemes   Nagy   Ágnes Művészeti    Szakgimnáziumban,    hangképzést    és    vokális    improvizációt tanított   népének   hallgatóknak   a   Liszt   Ferenc   Zeneművészeti   Egyetem népzene    tanszékén.    Szép    eredményekkel    működteti    jazz-zenekarát Burján Orsi trió néven. Burján   Orsolya   a   Musculus   Vocalis   Énekegyüttesével   2008-ban   a   Vivace Nemzetközi    Kórusfesztiválon    különdíjban    részesült,    a    Voice    Drops acapella     énekegyüttessel     pedig     2019-ben     Grazban     a     nemzetközi Total.Vokal acapella fesztiválon 3. helyezést ért el jazz kategóriában.
ALAPÍTÓ KARNAGYUNK HORÁNYI OTTILIA Kórusunk   alapító   karnagya   és   művészeti   vezetője,   Székesfehérvár   zenei életének   egyik   meghatározó   alakja,   Horányi   Ottilia,   aki   a   Zeneakadémián Vásárhelyi    Zoltán    tanítványaként    szerzett    énektanári    és    karvezetői diplomát.   Tanulmányai   befejezése   után   először   az   Ének-zenei   Általános Iskolában,   majd   a   Vasvári   Pál   Gimnáziumban   tanított,   később   a   Hermann László     Zeneiskola     és     Zeneművészeti     Szakközépiskola     tanára,     a szakközépiskola vegyeskarának karnagya volt. Negyvennyolc éven át vezette a Primavera Kórust. Tevékenységéért több elismerésben is részesült:
1980-ban Székesfehérvárért emlékérmet,         
1981-ben Kiváló Pedagógus kitüntetést kapott.     
1983 óta tagja a Magyar Kodály Társaságnak.   
2002-ben Székesfehérvárért díj kitüntetettje.     
2004-ben Fricsay Richard díj kitüntetettje.     
2012-ben Székesfehérvár MJV Önkormányzatától Pro Civitate Emlékérmet kapott.   
1978-ban Szocialista Kultúráért kitüntetést,     
A    Primavera    Kórus    2023-ban    méltó    emlékhangversenyt    szervezett Horányi   Ottilia   énektanár,   karnagy,   a   kórusmuzsika   korszakos   alakja,   a székesfehérvári   kitűnő   zenei   élet   formálója   tiszteletére,   amelyen   az   ő neves    pályatársai,    egyben    barátai,    valamint    zenei    pályát    választott, szintén    neves    tanítványai    voltak    a    meghívott    zeneművész    előadók, közreműködők:    Záborszky    Kálmán,    Ella    István,    Boross    Csilla,    Gábor Géza,    Csapó    József,    Gabrieli-Kiss    József,    Horváth-Kisrómay    Áhim    és Kisrómay   Andrea,   Kneifel   Imre,   és   nem   utolsó   sorban   az   Alba   Regia Szimfonikus Zenekar. Ottilia    életművének    szerves    része    a    tanítványok    szárnyra    bocsátása, elindítása     a     művészi     pályán.     Az     ő     példája     az     elismert     fiatal zeneművészekben   is   új   erőket   mozgósít,   számukra   is   új   színt   hoz   a művészi    alkotásban.    Így    kerek    az    a    kép,    ami    a    folytonosságot,    a zeneművész   generációk   egymásba   fonódását,   az   emberi   életek   egymásra rezonálását,     a     kultúránk     permanens     megújulását     rajzolja.     Ennek fényében   fogant   a   gondolat,   hogy   Horányi   Ottiliának   jegyezzünk   egy kortárs   művet.   Dobri   Dániel   zeneszerző   friss   hangja   valósította   meg   ezt   a szándékot,   és   a   gyönyörű   opuszt   a   hangverseny   végén   Dobszay   Péter Junior   Prima   díjas   karmester   formálta   meg.   A   zenekar   szólaltatta   meg   a profán   dolgokat,   a   fájdalom,   a   siratás   hangjait,   és   erre   illeszkedett   rá   a kórus   zenei   szövetében   a   remény,   a   hit,   a   világosság   és   örökkévalóság hangja. A   koncerttel   a   Primavera   Kórus   tiszteletbeli   örökös   karnagyára   –   az   ő életteli    és    derűs    művészi    tevékenységére    –    emlékeztünk.    A    jeles esemény    egész    Székesfehérvárt    és    a    szerte    Magyarországon    élő    és tevékenykedő        Horányi-tanítvány        énekeseket        és        zenészeket megmozdította.       Kórusénekesként       is       sokan       csatlakoztak       az emlékkoncerthez,   s   ez   is   jelzi   azt   a   határtalan   kincset,   amit   Horányi Ottiliánk hintett szét a világban. Az   ember   társas   lény.   Természetes   vegetatív,   intellektuális   és   érzelmi igényein    túl    spirituális    igényei    (hit,    mesék,    szimbólumok,    stb.)    is végigkísérik    élete    során.    Kevés    olyan    hatás    van,    ami    olyan    magától értetődő   módon   köt   össze   térben   és   időben   másutt   élő   embereket,   mint   a zene.   Korunkban   a   létezés   kulcsszava   a   kapcsolat,   és   a   zene   univerzális kapcsolatteremtő    erő.    Horányi    Ottilia    gazdag    pályafutása    során    nem csupán   vallotta,   hanem   példájával   tanította   is,   hogy   az   éneklés,   a   zene nagyon   sok   ember   összeköt,   kapcsolatokat   épít   és   ápol,   örömet,   tartást, célokat ad. „Mindig   gyermek   marad   az   ember,   ha   nem   tudja,   mi   történt   születése előtt” /Cicero/ A   Primavera   Kórus   felnőtt   kórus   abban   az   értelemben   is,   hogy   a   zene segítségével   fürkészi   saját   gyökereit,   ápolja   és   közvetíti   a   magyar   és   az egyetemes   zenekultúrát,   kapcsolatot   teremt   múlt   és   jövendő,   határon inneni   és   túli   ember,   öreg   és   fiatal,   magyar   és   magyar   között,   ébren tartja   a   művészet   iránti   érzékenységet,   és   fejet   hajt   a   kortárs   kultúra előzményei és a nagy elődök előtt. Ezeket    a    gondolatokat    Horányi    Ottilia    egész    lénye    és    tevékenysége magában   hordozta.   A   Primavera-énekesek   ezt   vallják:   nekünk   és   minden Horányi-utódnak   az   a   szent   kötelessége,   hogy   megbecsüljük   és   őrizzük Horányi   Ottilia   csodás   szellemi   örökségét,   és   immár   Burján   Orsi   remek művészi    irányításával    építjük    tovább    és    építjük    újjá    a    Primavera márkanevet is.