© Minden jog fenntartva - Primavera Kórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
A PRIMAVERA KÓRUS BEMUTATÁSA
Az   1972-ben   Horányi   Ottilia   művészeti   vezetésével   megalakult   Primavera   Kórus   évtizedeken   át   állt   és   áll ma    is    Székesfehérvár    zenei    szolgálatában.    A    kórus    tagjai    különböző    korosztályokat    és    különböző foglakozásokat   képviselnek,   a   kórusmuzsika   szeretete   és   az   éneklés   öröme   köti   össze   őket.   Az   együttes   a magyar    és    a    külföldi    kórusirodalom    magas    színvonalú    és    elismert    tolmácsolása    mellett    kiemelkedő ünnepek,   hangversenybérletek,   zenei   események   állandó   közreműködője,   hajtómotorja.      A   reneszánsztól napjainkig    mintegy    700    darabból    álló    repertoárt    szólaltattak    meg.    Missziós    feladatuk    a    magyar kórusirodalom   terjesztése.   A   szakmai-művészi   munkán   túl   fontos   feladat   a   kóruskapcsolatok   ápolása,   a koronázóváros   testvérvárosi   kapcsolatainak   erősítése,   Székesfehérvár   történelmi   és   kulturális   hírnevének terjesztése.    Önálló    karitatív    koncertjeik,    jótékonysági    koncertjeik,    társművészetekhez    kapcsolódó koncertjeik,    szakrális    ünnepi    koncertjeik    színesítik    a    fehérvári    kóruséletet.    Különleges    hangvételű meglepetéskoncertjeik   bevonják   a   legfiatalabb   hallgatókat   is   („Állati   vicces”   „Primavera   harmatcseppek” „Bach    in    the    Subway”).    Hagyományteremtői    a    „Szent    István    országa    –    Boldogasszony    országa” Kórustalálkozónak,   melyen   a   nemzeti   összetartozás   jegyében   határon   túli   és   hazai   magyar   kórusok   lépnek fel.   A   Primavera   Kórus   számos   nagysikerű   közös   fellépést   jegyez   az   Alba   Regia   Szimfonikus   Zenekarral.   A Primavera   Kórus   a   komolyzene   művelése   és   éltetése   révén   sokrétű   gondolkodásformáló   közéleti   szerepet is vállal, amely újabban a klímavédelem céljával is kiegészül. Nemzetközi    kórusfesztiválokon    való    sikeres    fellépések,    kórusversenyeken    előkelő    helyezések,    külföldi koncertek,   rádiófelvételek,   önálló   lemezek,   kiemelt   minősítések,   a   kórus   számára   írt   kortárs   művek fémjelzik   szakmai   útjukat.   A   Fricsay-díjas,   korábban   hangversenykórus   summa   cum   laude,   néhány   éve pedig   fesztiválkórus   minősítést   szerzett   együttes   énekesei   Kodály   Zoltán   nyomán   hittel   vallják:   „Legyen   a zene mindenkié!” Horányi   Ottilia   negyvennyolc   éven   át   irányítva   a   kórust   maradandó   értékeket   hozott   létre.   Az   őt   követő karnagyok   szándéka   megőrizni   és   gyarapítani   az   együttes   legszebb   hagyományait,   és   éltetni   a   csodás szellemi örökséget. A   kórus   karnagya   2020   márciusától   2023   szeptemberéig   Szarka   Andrea   volt,   aki   egyébként   a   kórus állandó   zongora-   és   orgonakísérője,   valamint   énekese.   A   remek   énekesekkel   együttműködve   sikeres koncertekkel gyarapította a kórus történetét. 2023    szeptemberétől    Burján    Orsolya    vette    át    a    karnagyi    feladatot,    és    máris    remek    fellépésekkel mutatkozott   be   a   tapasztalt   énekesgárdával.   A   több   zenei   diplomával   is   rendelkező   karnagy   (ELTE, Conservatorium     van     Amsterdam,     Codarts,     Conservatorium     van     Rotterdam)     szerteágazó     zenei tapasztalatokat    szerezve    elhivatottan    folytatja    a    karnagyi    munkát.    Sikerrel    vezette    többek    között    a Musculus    Vocalis    Énekegyüttest,    az    Amszterdami    Magyar    Kórust,    a    szintén    amszterdamban    működő Ijlanderkoor-t   és   az   Arti   Vocaal   operakórust,   jelenleg   is   vezeti   a   Primavera   Kórus   mellett   a   budapesti Soundflowrs   kamarakórust   és   a   székesfehérvári   Sing   for   joy   kamarakórust   is.   Hangképzést   és   angolt   tanít felnőttképzésben,   színész   szakirányon   a   budapesti   Nemes   Nagy   Ágnes   Művészeti   Szakgimnáziumban, hangképzést    és    vokális    improvizációt    tanított    népének    hallgatóknak    a    Liszt    Ferenc    Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékén. Szép eredményekkel működteti jazz-zenekarát Burján Orsi trió néven. A    művészeti    szervezet    munkáját    Székesfehérvár    Önkormányzata    támogatja.    A    kórus    bevétele    az önkormányzattal   kötött   közművelődési   megállapodásból,   a   jövedelemadók   1   %-ából,   a   tagsági   díjakból   és eseti megbízási díjakból keletkezik. Az   együttes   2012   októbere   óta   egyesületi   formában   működik,   az   egyesület   közhasznú   jogállású.   Az egyesület vezetői munkájukat térítés nélkül, önkéntes alapon végzik. A   Primavera   Kórus   szoros   kapcsolatokat   ápol   a   város   jelentős   zenei   együtteseivel,   személyiségeivel. Számos   nagysikerű   közös   fellépést   jegyeznek   az   Alba   Regia   Szimfonikus   Zenekarral   és   az   Alba   Regia Vegyeskarral,    ezek    közül    kiemelkedik    2014    szeptemberében    a    Zeneakadémián    megrendezett    közös koncertjük   (Hommage   à   Láng   György).   Ez   alkalommal   Beethoven   IX.   Szimfóniáját   adták   elő   Drahos   Béla karmester, Liszt-díjas fuvolaművész vezénylésével. Az előadásról minőségi CD-felvétel is megjelent. Saját   szervezésű   rendezvényeiken   rendszeresen   bevonnak   más   együtteseket   is,   mint   2013   márciusában   a Kodály   Zoltán   és   a   hajdani   Városi   Dalegylet   emlékére   rendezett   ünnepi   hangversenyen   (többek   között   a Székesfehérvári   Teleki   Blanka   Gimnázium   Vegyeskara,   akik   Auth   Ágnes   karnagy   vezetésével   a   Kodály Zoltán   Magyar   Kórusverseny   többszörös   arany   minősítésű   díjazottjai),   vagy   nem   egy   alkalommal   Bach születésnapjára    rendezett    szokatlan    megmozdulásokon.    Ugyancsak    sikeres    közös    fellépésük    volt    a Székesfehérvári   Ifjúsági   Fúvószenekarral,   máskor   Drahos   Béla   Liszt   díjas   fuvolaművésszel.   Amellett,   hogy a   rendezvények   magas   művészi   színvonalat   képviseltek,   ezek   az   alkalmak   is   szemléletes   bizonyítékai voltak a kórus kreativitásának, közösségi szervezőerejének. A   város   összes   zenei   együttese   között   rendszeresen   meghatározó   módon   vesznek   részt   október   1-jén   A Zene Világnapja rendezvényein. A   Primavera   Kórus   jó   kapcsolatokat   tart   fenn   a   Székesfehérvár   kulturális   életét   meghatározó   egyéb intézményekkel,   szervezetekkel   is:   Önkormányzati   Kommunikációs   Központ,   Közművelődési   Iroda,   Szent István    Király    Múzeum,    Szent    István    Művelődési    Ház,    Szabadművelődés    Háza,    Vörösmarty    Színház, Tourinform   Iroda,   Zeneiskola,   egyházak,   plébániák,   ifjúsági   kórusok,   Székesfehérvári   Városszépítő   és Védő Egyesület, Academia Humana Alapítvány (Wagner Nándor szobrászművész), stb.) A karnagyok és a kórus díjai, kitüntetései, legfontosabb sikerei és szakmai-művészi kapcsolatai Horányi Ottilia karnagy kiemelkedő művészi tevékenységét Székesfehérvár számos díjjal ismerte el: 2002 Székesfehérvárért díj 2004 Fricsay Richárd Zenei Díj 2010 Fejér megye Prima-díj 2012 Pro Civitate Emlékérem Szarka Andrea 2021-ben Kóta-díjban részesült. Burján   Orsolya   a   Musculus   Vocalis   Énekegyüttesével   2008-ban   a   Vivace   Nemzetközi   Kórusfesztiválon különdíjban részesült, a    Voice    Drops    acapella    énekegyüttessel    pedig    2019-ben    Grazban    a    nemzetközi    Total.Vokal    acapella fesztiválon 3. helyezést ért el jazz kategóriában. Nemzetközi kórusfesztiválok: Barcelona, Várna, Budapest, Passau, Trencsén, Velence, Rimini, Maribor, Prága Testvérvárosi és kóruskapcsolatok révén koncertek Finnország, Észtország, Görögország, Anglia, Erdély, Szlovákia, Csehország, Horvátország Szakmai eredmények: 1980 Éneklő Magyarország minősítés: hangversenykórus 1982 sikeres részvétel a debreceni X. Nemzetközi Kórusversenyen 1991 III. Bp. Nemzetközi Kórusverseny B kategóriában Arany minősítés 1994 sikeres részvétel a veszprémi Romantikus Kóruszenei Találkozón 1996 Éneklő Magyarország minősítés: Hangversenykórus cum laude 1997 Kodály Zoltán 1. Magyar Kórusversenyen Díszoklevél 1997 szlovákiai (Trencsén) kórustalálkozón Ezüst Diploma 1998 szlovéniai (Maribor) kórustalálkozón Ezüst Diploma 2013 Bp. A zene hídja" nemzetközi fesztivál Arany 2016 Éneklő Magyarország minősítés: Fesztiválkórus 2016 sikeres részvétel a veszprémi Romantikus Kóruszenei Találkozón A   Magyar   Rádió   Kóruspódium   műsorában   több   fellépés   (Kiváló   felvétel   okl.)   és   évadzáró   koncert   egyenes adásban 2019. okt. 1. Fricsay Richárd Zenei Díj a kórusnak Egyéb elismerések: Kiváló együttes cím kétszer Népművelési Intézettől Fejér megyei Közművelődési Díj A kórus számára írt kortárs művek, egyben ősbemutatók: Daróci Bárdos Tamás egyházzenei trilógia 1995 Fehérvári Te Deum 1996 Missa Gratiae 1997 Magyar Requiem 2002 Kocsár Miklós: Vagyunk és leszünk 2012 Daróci Bárdos Tamás: Fehérvári Zsoltár 2023 Dobri Dániel: Lux aeterna - Horányi Ottilia emlékére Önálló lemezek: 1992 Könyörgés és hála 2002 Vagyunk és leszünk 2003 Fehérvári Trilógia 2007 Áldott éj 2010 Magasztaló ének Ritkán előadott művek magyarországi bemutatója: 2013 Honegger: Karácsonyi kantáta 2015 Suppe: Requiem Nemzetközi hírű partnerek: énekművészek,   karmesterek:   Ella   István,   Antal   Mátyás,   Záborszky   Kálmán,   Kocsár   Balázs,   Janusz   Povolni (Lengyelország),   Hubert   Beck   (Németország),   Sugár   Miklós,   Carlo   Ponti   (Olaszország),   Medveczky   Ádám, Eugeniy   Chevkenov   (Bulgária),   Drahos   Béla,   Boross   Csilla,   Pad   Zoltán,   Janos   Acs,   Selmeczi   György, Dubóczky Gergely, Csapó József, Gábor Géza, Dobszay Péter.