Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
“YEAR BY YEAR”
© Copyright - Primavera Mixed Choir Association - 2012
I
N
H
U
N
G
A
R
Y
EASTER CONCERT Stations of the Cross
31.03.2015. Tuesday 7:30 PM St. Sebestyén church Székesfehérvár
conductor: MÁTYÁS ANTAL Liszt Prize, Bartók-Pásztory Prize
G. B. Pergolesi: Stabat Mater F. Schubert: Mass in G The Stations of the Cross by Tomislav Ivančić (father Tamás Tóth)
Ágnes Szalai Enikő Derzsi-Pap Donát Varga Pál Szerdahelyi
- soprano - alto - tenor - bass
Collaborators: Alba Regia Symphonic Orchestra Kodály Zoltán Girls Choir (Imre Kneifel) Alba Regia Mixed Choir (Imre Kneifel) Primavera Mixed Choir (Ottilia Horányi)
soloists:
The singers and musicians of Székesfehérvár together celebrate on Saturday 21 March 2015 on various locations in Székesfehérvár the 330th anniversary of JOHANN SEBASTIAN BACH’s birth
CHARITY CONCERT FOR THE RESTORATION OF ST. STEPHEN BASILICA, SZÉKESFEHÉRVÁR
18.04.2015. Saturday 7:30 PM St. Stephen Basilica, Székesfehérvár
conductor soprano piano
: OTTILIA HORÁNYI : ÉVA RADICS : ANDREA SZARKA
PRIMAVERA MIXED CHOIR
Welcome speech: ANTAL SPÁNYI bishop
conductor conductor flauto
: LÁSZLÓ GEDE : ATTILA SZEBIK : ZSÓFIA HÁMORI
ZITA BUKOSZA, winner of the Celebration of Poetry, Székesfehérvár 2014
”PSALLITE DOMINO...” /Psalm 98/
YOUTH BRASS BAND SZÉKESFEHÉRVÁR
PROGRAM
THE WILDLY FUNNY CONCERT OF PRIMAVERA CHOIR
09.05.2015. Saturday 5:00 PM Csók István Gallery Bartók Béla square, Székesfehérvár
collaborators: Péter Horváth - cello, Andrea Szarka - piano Renáta Reiner - guitar, Tamás Kozma - guitar, double bass
conductor: OTTILIA HORÁNYI
The city of Székesfehérvár, the orchestra, Primavera Mixed Choir and Alba Regia Mixed Choir congratulate BÉLA DRAHOS on his 60th birthday.
BÉLA  BARTÓK MEMORIAL CONCERT of Alba Regia Symphonic Orchestra
25.05.2015. 7:00 PM Vörösmarty Theatre, Székesfehérvár
BÉLA BARTÓK:    Two Pictures,    Violin Concerto II,    Dance Suite
collaborator: VILMOS SZABADI violinist Liszt Prize
conductor: BÉLA DRAHOS flautist Liszt Prize, conductor
Congratulations!
HARMONIA ALBENSIS 06.08.2015. Thursday 7:30 PM St. SEBESTYÉN CHURCH, SZÉKESFEHÉRVÁR
Program: the most beautiful opera prayers by Stradella, Mozart, Bellini, Verdi, Puccini és Mascagni
conductor: ÁDÁM MEDVECZKY Liszt Prize, Kossuth Prize
collaborators: CSILLA BOROSS soprano ALBA REGIA SYMPHONIC ORCHESTRA
PRIMAVERA Mixed Choir - art director: OTTILIA HORÁNYI ALBA REGIA Mixed Choir - art director: IMRE KNEIFEL
PIETÀ SIGNORE”
Participating in Prague Summer International Choral Meeting
16-19.07.2015. PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Concert in the Old Town of Prague, in St. Nicolaus Church and St. Salvator Church, and collaborating in mass
Program: Works by J. Arcadelt, T. L. Victoria, W. A. Mozart, F. Schubert, G. Donizetti, S. Rachmaninov, L. Cohen; A. Dvorak, L. Janaček; Ferenc Liszt, Artúr Harmat, László Halmos, Zoltán Kodály, Tamás Daróci Bárdos, Miklós Kocsár, György Orbán
conductor: OTTILIA HORÁNYI
soprano: BARBARA VADÁSZY piano and organ: ANDREA SZARKA
After the concert Erika Simon writer and Ádám Medveczky are signing the book entitled “És mégis megszólal a pálca” 
Program:  
Coloman the Learned: Attila Egyed Prince Álmos: Dénes Száraz Chronicler: Péter Blaskó Archbishop: Győző Mihályi Bishops: Sándor Tűzkő and Ádám Lábodi Felícia, Sicilian princess: Franciska Törőcsik Eufémia, Prince of Kiev's daughter: Rita Kerkay
COLLABORATING AT THE CORONATION CEREMONY PERFORMANCE SZÉKESFEHÉRVÁR, NATIONAL MEMORIAL PLACE
CORONATION CEREMONY PERFORMANCE Coloman the Learned Warrior of the Spirit
Dramaturge: János Matuz Costume designer: Yvette Alida Kovács Production designer: Éva Szendrényi Composer: Károly Horváth Choreographer: Csaba Horváth
Szabad Theater Alba Regia Dance Ensemble Alba Regia Mixed Choir Primavera Mixed Choir
Director: János Szikora
Other collaborators:
conductor: CARLO PONTI Jr.
MUSICA SACRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NATIONAL MEMORIAL PLACE
18.08.2015. Tuesday 9:00 PM /in case of rain: 19.08.2015./
PUCCINI: Preludio Sinfonico Requiem Messa di Gloria
Primavera Mixed Choir – art director: Ottilia Horányi Alba Regia Mixed Choir – art director: Imre Kneifel Pausa Mixed Choir – art director: Károly Borbás Várpalotai Bányász Mixed Choir – art director: Károly Borbás Viadana Chamber Choir – art director: Gergely Kurucz Dunaújvárosi Mixed Choir – art director: Péter András Horváth Vass Lajos Mixed Choir – art director: Judit Fügedi-Bárd Ars Musica Mixed Choir – art director: Adrienn Szabó
Boldizsár László Mihály Kálmándy
- tenor - baritone
soloists:
program:
collaborators: Alba Regia Symphonic Orchestra and Ensemble of the region's choirs:
music director: Béla Drahos
19.09.2015. Saturday 5.00 PM
Performing at a benefit concert in Nádasdy Castle on the DAY OF OPEN CHURCHES collaborators: Légierő Orchestra of Veszprém, conductor: János Katona, Géza Csizmadia and Csetényi Reformed Choir, Primavera Mixed Choir, conductor: Ottilia Horányi
ARS SACRA FESTIVAL NÁDASDLADÁNY
The website of the event:
INTERNATIONAL MUSIC DAY “SERKENJ FEL, KEGYES NÉP!” “Rouse Thee Up, Blessed Folk!” 01.10.2015. Thursday 6.00 PM VODAFONE Sports Centre Székesfehérvár
More information: Alba Regia Symphonic Orchestra e-mail: info@arso.hu  tel.: +36 70 6820238
collaborators: Alba Regia Symphonic Orchestra, Alba Regia Dance Ensemble, Primavera Mixed Choir, Alba Regia Mixed Choir, Ars Musica, MusiColore, Vox Mirabilis, Tilinkó Folk Band, pupils of our schools with singing, music, and dancing
COUNTRY OF ST. STEPHEN - COUNTRY OF OUR LADY CHOIR MEETING 10-11.10.2015. Saturday - Sunday GALA CONCERT 10.10.2015. Saturday 17:00 PM St. Imre Church, 4 Városház Square, Székesfehérvár After the gala concert, PAYING HOMAGE to St. Stephen's resting place at the National Memorial Place with the participating choirs and our guests
We accept donations for the benefit of the children attending Szent Imre Iskolaháza in Székesfehérvár, an institution of Dévai Szent Ferenc Foundation led by Csaba Böjte.
PATRONS OF THE EVENT Bishop Antal Spányi Tamas Vargha, Secretary of Defense, Parliamentarian Dr. András Cser-Palkovics, Mayor of Székesfehérvár Dr. Krisztián Molnár, President of the General Assembly of Fejér County
INVITATION FOR THE EVENT
Free entrance.
ALL SOULS’ DAY CONCERT 05.11.2015. Thursday 7:30 PM St. SEBESTYÉN CHURCH, SZÉKESFEHÉRVÁR
collaborators: ALBA REGIA SYMPHONIC ORCHESTRA PRIMAVERA Mixed Choir - art director: OTTILIA HORÁNYI ALBA REGIA Mixed Choir - art director: IMRE KNEIFEL
FRANZ VON SUPPÈ: REQUIEM
conductor: BÉLA DRAHOS
Andrea Csereklyei Lúcia Megyesi Schwartz István Horváth Géza Gábor
- soprano - alto - tenor - bass
soloists:
The first concert of Alba Regia Symphonic Orchestra’s FARKAS FERENC Season ticket
CHRISTMAS CONCERT 18.12.2015. Friday 7.30 PM
collaborators: ALBA REGIA SYMPHONIC ORCHESTRA PRIMAVERA Mixed Choir - art director: OTTILIA HORÁNYI ALBA REGIA Mixed Choir - art director: IMRE KNEIFEL conductor: EUGENIY CHEVKENOV
J. S. BACH: CHRISTMAS ORATORIO I - III.
soloists: BEÁTA BREINICH - soprano DALMA KRAJNYÁK - alto ATTILA SEBŐK - tenor ZOLTÁN GRADSACH - bass
continuo organ: SOMA DINYÉS
Basilica Székesfehérvár
PRIMAVERA CHOIR YEAR BY YEAR
S
Z
É
K
E
S
F
E
H
É
R
V
Á
R
Our events are part of the international celebrations of Bach: http://bachinthesubways.com/
2015 In memory of László Vadászy, wonderful bass singer and foundig member of Primavera Choir, and our friend.