“YEAR BY YEAR”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
© Copyright - Primavera Mixed Choir Association - 2012
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
National Day - 15.03.2018. Pelikan Atrium 15 Kossuth str., Székesfehérvár 14.03.2018. Wednesday 12:00 AM wreathing of Plaque “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” by Horányi Ottilia art director and singers of Primavera Choire
conductor: György Selmeczi
EASTER CONCERT
05.04.2018 Thursday 7:30 PM St. Sebestyén Church Székesfehérvár
programme: György Selmeczi: Alba Felix János Vajda: Magnificat
collaborators: Krisztina Jónás soprano Primavera Mixed Choir (conductor: Ottilia Horányi) Alba Regia Mixed Choir (conductor: Imre Kneifel) Alba Regia Symphonic Orchestra
11.05.2018 Friday 2:00 PM Hiemer House, Székesfehérvár Primavera Choir performs at the joint wedding of three couples who grew up without families of their own with the aid of Caring Hands Association for Child Welfare. The event is organised by the Association with the lead of Ildikó Janóné, the head of the Association, and the support of Dr. András Cser-Palkovics, Mayor of Székesfehérvár, who also performs registrar duties at the wedding. soprano: Barbara Vadászy, pianist: Andrea Szarka conductor: Ottilia Horányi
CONCERT OF PRIMAVERA MIXED CHOIR
„AS THE HART - OUR LONGING IN THE SKY AND ON THE EARTH -
10.06.2018. Sunday 5:00 PM Cupola Room, ****Hotel Magyar Király Székesfehérvár
conductor: Ottilia Horányi
soprano: Barbara Vadászy clarinettist: Roland György pianist: Andrea Szarka
The concert is sponsored by ****HOTEL MAGYAR KIRÁLY
    Part 2 Szokolay, Sándor: Ima rontás ellen Karai, József: Csodálkozás Petrovics, Emil: Játszik a szél Farkas, Ferenc: Rózsa madrigál Pászti, Miklós: Csángó-magyar szerelmi dalok Bárdos, Lajos: Csillagvirág
Programme:     Part 1 Mendelssohn: Der 42. Psalm Baermann, C.: Adagio (Etude No. 24)    Donizetti, G.: Concertino in B II. Roland György - clarinet
soloists: Klára Kolonits - soprano Lúcia Megyesi Schwartz - alto Szabolcs Brickner - tenor Róbert Rezsnyák - bass conductor: Janos Acs
THE SALZBURG MASS” HARMONIA ALBENSIS
26.07.2018. Thursday 7:30 PM St. Sebestyén Church Székesfehérvár
programme: W. A. Mozart: Koronation Mass W. A. Mozart: Exultate, jubilate
collaborators: Primavera Mixed Choir (art director: Ottilia Horányi) Alba Regia Mixed Choir (art director: Imre Kneifel) Alba Regia Symphonic Orchestra
conductor: Janos Acs
MUSICA SACRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NATIONAL MEMORIAL PLACE
12.08.2018. Sunday 9:00 PM /in case of rain: 13.08.2018./
ROSSINI Petite Messe Solennelle
collaborators: Alba Regia Symphonic Orchestra Primavera Mixed Choir /Ottilia Horányi/ Alba Regia Mixed Choir /Imre Kneifel/ Ars Musica Mixed Choir /Adrienn Szabó/ Budapest Lantos Choir /Ágnes Gerenday/ Hungarian Radio Choir /Károly Sárosi/ Kaposvár Vikár Béla Choir /Judit Jerszli/ Hungarian Heritage Prize Budapest Choir /Csilla Pál/
soloists: Sarah Tisba - soprano Chiara Tirotta - mezzo Luciano Ganci - tenor Filippo Polinelli - bariton
II. András, Hungarian king: Tamás Sághy House of Árpád St. Erzsébet: Judit Osváth Meráni János archbishop: Zsolt Körtvélyessy Meráni Gertrúd, II. András's 1st wife: Izabella Varga Zsófia Countess, Türingiai Lajos’s mother: Noémi Závodszky Chronicler: Győző Mihályi Türingiai Lajos landgrave, Erzsébet’s husband: Péter Fehérvári Béla prince, II. András’ son: Atanáz Babinchak Imre, Hungarian king: Kamill Kricsár Constancia, Imre Hungarian king’s wife: Lili Varga Assisi St. Ferenc: Károly Kuna Kalenda, Veszprém bishop: Domonkos Strasszer Boleszló, Vác bishop: Kristóf Körmendi Töre Fia Péter: László Fehér Kacsics Nembéli Simon: Dániel Kurucz Kacsics Nembéli Mihály: Péter Hajdu Survivors crusader: Kamill Kricsár Estei Beatrix, II. András’s 2nd wife: Bianka Ballér
COLLABORATING AT THE CORONATION CEREMONY PERFORMANCE SZÉKESFEHÉRVÁR, NATIONAL MEMORIAL PLACE - 18-19.08.2018. 9:00 PM /in case of rain: 21.08.2018./
CORONATION CEREMONY PERFORMANCE II. ANDRÁS Shooting stars dreamer
Composer: Edina Mókus Szirtes Stage designer: Éva Szendrényi Costume designer: Yvette Alida Kovács  Dramaturge, screenwriter: János Matuz  Help: Szilvia Weil Stage manager: Johanna Kalmár Choreographer: Csaba Horváth Assistant director: Mariann Németh and Áron Kerekes  Director and screenwriter: János Szikora
Other collaborators: The Band of Szirtes Edina Mókus Dancers Young Hungarians living abroad, organised by Rákóczi Association Choir: disciple of Réka Bódi, György Mihály, Ágnes Auth, singers from Primavera Mixed Choir and MusiColore vocal ensemble - Art director: György Mihály
ARS SACRA European Heritage Days - Open Churches Day „Look at the sky and see it!” concert by Primavera Mixed Choir
soprano soloist: Barbara Vadászy pianist: Andrea Szarka
programme: Daróci Bárdos, Tamás: Felvirradt az Isten napja Halmos, László: Minden földek Mozart, W. A.: Ave verum Arcadelt, J.: Ave Maria Donizetti, G.: Ave Maria Liszt, Ferenc: Ave Maria Rachmanyinov, Sz.: Богородице Дево Orbán, György: Ave Maria Franck, C.: Panis angelicus Mendelssohn Bartholdy, F.: Der 42. Psalm Szokolay, Sándor: Ima rontás ellen Kodály, Zoltán: Sík Sándor Te Deuma
23.09.2018. Sunday 04:30 PM Isztimér, St. Anna church
conductor: OTTILIA HORÁNYI
program guide
conductor: Ádám Medveczky Liszt Prize, Kossuth Prize
CATHOLIC SOCIAL DAYS - SZÉKESFEHÉRVÁR GALA CONCERT
08.09.2018. Saturday 8:00 PM Városház Square, Székesfehérvár /n case of rain: St. Sebestyén Church, Székesfehérvár/
VERDI Requiem
collaborators: Alba Regia Symphonic Orchestra Primavera Mixed Choir /Ottilia Horányi/ Alba Regia Mixed Choir /Imre Kneifel/ Ars Musica Mixed Choir /Adrienn Szabó/ Budapest Lantos Choir /Ágnes Gerenday/
soloists: Eszter Sümegi - soprano Erika Gál - alto István Kovácsházi - tenor Géza Gábor - bass
program guide
INTERNATIONAL MUSIC DAY GALA CONCERT 01.10.2018. Monday 6:00 PM Alba Regia Sports Centre Székesfehérvár
collaborators: Alba Regia Symphonic Orchestra - conductor: Gergely Dubóczky, Arasinda Ensemble, Tilinkó Folk Band, Alba Regia Dance Ensemble, Alba Regia Mixed Choir, Ars Musica Choir, Bástya Choir, Primavera Mixed Choir, Vox Mirabilis Chamber Choir, pupils of our schools with singing, music, and dancing
More information: Alba Regia Symphonic Orchestra
PERFORMING OF  PRIMAVERA KÓRUS IN VAJDASÁG 20-21-22.10.2018.
Szabadka, Basilica of Saint Teresa of Avila Concert by Szabadka Pro Musica Chamber Choir and Székesfehérvár Primavera Mixed Choir host: Pro Musica Chamber Choir and Gabriella Tumbás president soprano soloist: Barbara Vadászy, pianist: Andrea Szarka conductors: Krisztina Csikós and Ottilia Horányi
Kelebia Apostles' Mission church Musical ministration in a mass and in dedication of Marton Aron Community House host: Csaba Paskó, Subotica Diocese priest, Cathedral chaplain, regens chori, chef
Zenta, Little St. Theresa of Lisieux church XIX. Vojvodina Hungarian Choirs Meeting hosts: Cor Jesu Chamber Choir – Réka Miklós conductor Vojvodina Hungarian Cultural Association – Áron Sutus president Thurzó Lajos Cultural-Educational Center – Richárd Hugyik director
Collaborators:
ALL SOULS’ DAY CONCERT 04.11.2018. Sunday 7:30 PM CISTERCIAN CHURCH, SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SYMPHONIC ORCHESTRA PRIMAVERA Mixed Choir - art director: OTTILIA HORÁNYI ALBA REGIA Mixed Choir - art director: IMRE KNEIFEL VOX MIRABILIS Chamber Choir - art director: KATICA ZEMLÉNYI ARS MUSICA Mixed Choir - art director: ADRIENN SZABÓ
Gounod: Ave Maria Bizet: Agnus Dei Gounod: Requiem
conductor: JANOS ACS
Ingrid Kertesi Lúcia Megyesi Schwartz Tibor Szappanos László Jekl
- soprano - alto - tenor - bass
SZÉKESFEHÉRVÁR CHOIR FESTIVAL 18.11.2018. Sunday 5:00 PM Szent István Cultural Center Szent István Hall
Alba Regia Mixed Choir - conductor: Imre Kneifel Arconic Köfém Retired Men's Choir - conductor: György Mihály Bányász Kórus, Várpalota - conductor: Károly Borbás Bástya Chamber Choir - conductor: Tünde Wágnerné Ughy Kodály Zoltán Girls' Choir - conductor: Mariann Feke MusiColore Vocal Ensemble - art director: Éva Radics Primavera Mixed Choir - conductor: Ottilia Horányi Vox Mirabilis Chamber Choir - conductor: Katica Zemlényi
PROGRAMME
collaborators: Ágoston Tóka - organ Viktória Varga - soprano Kornélia Bakos - alto Péter Balczó - tenor Zoltán Gradsach - bass
conductor: Gergely Dubóczky
Programme: Corelli: Christmas Concerto Grosso Händel: Organ Concerto No.13 In F J. S. Bach: Magnificat
Primavera Mixed Choir - art director: Ottilia Horányi Alba Regia Mixed Choir - art director: Imre Kneifel Vox Mirabilis Chamber Choir - art director: Katica Zemlényi Alba Regia Symphonic Orchestra
CHRISTMAS CONCERT 21.12.2018. Friday 7:30 PM St. Imre church, Székesfehérvár
Programme: Beethoven: Symphony No. 9
Primavera Mixed Choir - art director: Ottilia Horányi Alba Regia Mixed Choir - art director: Imre Kneifel Alba Regia Symphonic Orchestra
WINTER TOUR 2018 14.12.2018. / 16.12.2018. 8:00 PM Gewandhaus, Großer Saal, Leipzig
conductor: Gergely Dubóczky
photography and live projection: Tobias Melle
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PRIMAVERA CHOIR YEAR BY YEAR
2018 recommended       events